Ocean Groepsverzekeringen is een intermediair die zich gespecialiseerd heeft in groepsverzekeringen. Dit zijn verzekeringen voor een specifieke doelgroep, in nauwe samenwerking met de overkoepelende belangenorganisatie of –vereniging worden ontwikkeld.